Artiklar

En dag i december 2012 var Karl Gustaf Lindgren hemma hos familjen Elvin och klippte äppelträd.

 

Han gav många tips och råd om hur det ska gå till. Han sade bland annat att det är allra bäst att börja forma trädet från start och att man ska beskära trädet andra året. Grundläggande kunskap för att forma ett träd är att toppa det, forma en rund krona, då blir det lättare att skörda, trädet skall bara vara så högt att man skall kunna plocka äpplena i trädet. Inåt- och uppåtgående skott skall tas bort.

 

Äppelträden skall ha tillgång till ljus vind och vatten för att de skall må bra och en annan viktig bit för trädets hälsa är att ta bort alla sjuka grenar. Sjuka grenar skall tas bort och eldas upp, de skall EJ slängas i komposten då de kan smitta andra träd.

Vill Du ha hjälp med dina äppelträd? Kontakta Karl Gustaf Lindgren på telefon: 0533-141 24 eller 070-522 85 49

Bilder från besöket hittar du här.                    

Du som vill lära dig mer om beskärning hittar mycket nyttigt i boken ”Beskärningsboken” av Natur & Kultur. Boken kan du hitta här.

Hur man beskär ett äppelträd

Först tar man bort tätt sittande och överflödiga grenar och kvistar som sitter inne i kronan.

Ta bort vattenskott som bildats under året, men lämna några få kvar som kan utvecklas till nya bra grenar.

Ta bort skadade grenar.

Ta bort grenar som växer inåt mot kronan.

Ta bort en av de grenar som korsar en annan eller skaver mot varandra.

Man får inte ta bort mer än 40 % av kronvolymen.

Man ska se till att få jämn fördelning av grenar i kronan.

Ta bort grenar med spetsig vinkel.

Bibehålla trädets typiska kronform.

Gren får max vara 8 cm i diametern vid borttagning om inte grenen är skadad.

Beskär ett träd i taget för att undvika smittspridning av bl a fruktträdkräfta som är en svampsjukdom som är mycket vanlig smittspridning på fruktträd och andra lövträd. Kom ihåg att altid tvätta redskapen mellan varje träd som ska beskäras för att vara säker på att inte sprida smittan från sjukt träd till friska beskärnings ytor på ett annat träd.

Vid hård beskärning bildas vattenskott (kvistar som växer rakt upp från stam och större kvistar) till året där på. För att minska bildningen av vattenskotten kan man spara några varje år som får utveklas till nya grenar.

Ryck inte bort gamla vattenskott då det lätt bildas fula sår som kan bli infekterade. Det finns dock vissa teorier att denna metod minskar bildandet av vattenskott!

När på året ska ett äppelträd beskäras? Det finns två teorier för detta. På vårvintern eller under ”jas” månaderna dvs juli-augusti-september. Fördelen med de olika metoderna är att man på våren ser alla grenar då det inte finns några löv medan det under jas är lätt att ta bort onödiga vattenskott och skapa bra förutsättningar för att solljuset ska kunna nå så mycket som möjligt av trädet.