Styrelse

Styrelse och funktionärer

Ordförande:

Owe Grundt


Kassör:

Kerstin Vestmalm


Ledamöter:

Else-Marie Axelsson, vice ordf

Lisbeth Ohlsson

Gun Andersson

Birgitta Pettersson

Anette Persson


Ersättare:

Ann-Britt Andersson

Kurt Bengtsson

Gunnar Bäckström

Barbro Lennartson


Programkommitté:

Kerstin Carlsson

Ingalill Rosell

Christine Andersson

Merete Nielsen

Kerstin Särnsten


Serveringskommitté:

Ulla Grundt

Ewa Abelin

Ingrid Fröding

Reidun Larsson

Gullan Lander

Laila Turner

Marika Larsson


Ansvarig för medlems-

register och medlemskort:

Lisbeth Ohlsson


Teknikansvarig:

Kjell Carlsson


Webbansvarig:

Lisbeth Ohlsson


Lotteriansvariga:

Gun Andersson

Anette Persson


Representanter för

Husföreningen Silvénska:

Owe Grundt

Else-Marie Axelsson


Revisorer:

Per-Olof Henningsson

Marianne Olsson


Ersättare revisorer:

Jürgen Ewald


Valberedning:

Kjell Nordahl

Stig Einevik


Materialförvaltare:

Kerstin Vestmalm

Jürgen Ewald