Historik

Lite Historik - från tiden det begav sig

År 2011 uppnådde Säfflebygdens Trädgårdssällskap den gyllene medelåldern - nämligen 40 år. Enligt det gamla talesättet har det runnit mycket vatten under broarna sen den 14 oktober 1971 då Säfflebygdens Trädgårdssällskap höll sitt första styrelsemöte.

Till första ordförande i sällskapet föll valet på Erling Einevik, och till kassör Axel Tengelsbo, till sekreterare valdes Per-Olof Henningsson.


Alf Björstedt, Arne Ottersten, John Jakobsson och Anna Karlsson valdes till styrelseledamöter.


Under de gångna 40 åren har sällskapet utvecklats fortgående och verkat lokalt för att stärka och ge tips och råd vid odling och planering av medlemmarnas trädgårdar, detta med god hjälp av duktiga föreläsare och intressanta resor till många olika trädgårdsentusiastiska odlare för att se deras trädgårdar, många har under sådana resor tagit tillfället i akt och utökat sin flora med rariteter att planera i den egna trädgården.


Vårt framtidsmål är att Säfflebygdens Trädgårdssällskap skall fortsätta att utvecklas enligt tidsenliga normer och ta till vara medlemmarnas intresse.


                                                                                                                                                   Maj Axelsson

Årsberättelse 2017

Säfflebygdens Trädgårdssällskap

Styrelsen:


Ordförande:    Owe Grundt

Kassör:            Kerstin Vestmalm

Sekreterare:    Lisbeth Ohlsson

Ledamöter:     Maj Axelsson, vice ordf.

                      Ann-Britt Andersson

      Gun Andersson

      Birgitta Pettersson


Suppleanter:   Barbro Lennartson

                      Helena Hansson

     Anette Persson

                      Monica Schyman

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden under 2017.


Medlemsförmåner


Föreningens medlemmar har haft tillgång till rabatter hos Pomonadalens Handelsträdgård, Colorama, JLB Bygghandel, Tilderuds Såg & Byggmaterial, QC Trädgårdsexperten Jaco Maskinservice, Optimera, Blomsterhagen i Åmål, N.B. Sten & Trädgård i Åmål, Gummicentralen, Allékiosken, Badrumsbutiken, Datatema i Åmål, Esters Café i Långserud, Ima Reklam, L Hjortsberg, Manne Foto och Kransmakaren.


Aktiviteter 2017


Januari: Thomas Schultze från Skoghall, föreläste om ”Skotska trädgårdar”, en fin start på det nya trädgårdsåret.


Februari: Bibi Schimmer från Årjäng pratade frösådd.


Mars: Årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar och efteråt visade Kjell Martinsson vackra höstbilder från Grövelsjön. Vi avslutade med kaffe och räksmörgåsar.


April: Vi besökte Orkidé Blomsterhandel i Värmlands Nysäter och gjorde egna påskdekorationer.


Maj: Några av våra medlemmar deltog i växtförsäljningen vid Esters Café i Långserud och bara några dagar senare var det dags för nya aktiviteter. Då besökte vi växtmarknaden på Kroppkärrs Koloniområde och sedan fortsatte vi till Gertrude Bergmark och hennes vackra trädgård på Hammarö. Många inköp blev det på båda ställena.


Juni: Vi besökte Peter Kjellbergs bärodlingar, Gillberga Bär. Ett par veckor senare gjorde vi två trädgårdsbesök i Dals Rostock. Det blev först en rundvandring i Bertil Larssons samlarträdgård och många växter fick följa med hem till Säffle. Därefter fortsatte vi till den närbelägna Örtagården där Kerstin Ljungqvist guidade oss runt.

I slutet av juni hann vi även med den hemliga trädgårdsvandringen i några av våra medlemmars trädgårdar. Den här gången besökte vi Kerstin & Roger Särnsten och Ulrika Andersson.


Juli: I början av juli tog Ruurd & Yvonne Walrecht emot oss i Gunnarskog och det blev också ett besök i Högvalta Handelsträdgård.


Augusti: Den årliga bussresan gick till Karin & Stellan Olsson i Marum, Skara och deras stora samlarträdgård med ovanliga träd och buskar och barrväxter i miniformat. För att inte tala om alla dagliljor och funkior. Lunchen intogs på Jula Hotell i Skara och därefter bar det av till Öbergs Plantskola och bussen blev som vanligt fullastad med växter.


September: Lotta Bernler från Göteborg besökte oss och berättade om och visade bilder på funkior. I slutet av månaden kom Anki Gustafsson från Elkedjan i Åmål och demonstrerade trädgårdsbelysning.


Oktober: Per Bürger, Köping avslutade våra evenemang för året med en föreläsning om ”Trädgårdens smörgåsbord” och därefter åt vi den traditionella höstsoppan tillsammans.


Vi har under året även medverkat med bildspel och medlemsvärvning vid JLBs Byggmässa

25 april, Tvetas Bygdegårds Trädgårdsdag 29 april och Aktiva Säffle/Trafikens Dag 13 maj.Medlemsantal

Säfflebygdens Trädgårdssällskap har 2017-12-31 282 registrerade medlemmar.


Styrelsen tackar alla medlemmar i Programkommitté, Serveringskommitté, Lotteriansvariga och alla medlemmar som ställer upp och hjälper till vid olika evenemang och alla som skänker vinster till föreningens lotteri eller på annat sätt stöttar föreningen.


Säffle, 2018-03-08