Historik

Lite Historik - från tiden det begav sig

År 2011 uppnådde Säfflebygdens Trädgårdssällskap den gyllene medelåldern - nämligen 40 år. Enligt det gamla talesättet har det runnit mycket vatten under broarna sen den 14 oktober 1971 då Säfflebygdens Trädgårdssällskap höll sitt första styrelsemöte.

Till första ordförande i sällskapet föll valet på Erling Einevik, och till kassör Axel Tengelsbo, till sekreterare valdes Per-Olof Henningsson.

 

Alf Björstedt, Arne Ottersten, John Jakobsson och Anna Karlsson valdes till styrelseledamöter.

 

Under de gångna 40 åren har sällskapet utvecklats fortgående och verkat lokalt för att stärka och ge tips och råd vid odling och planering av medlemmarnas trädgårdar, detta med god hjälp av duktiga föreläsare och intressanta resor till många olika trädgårdsentusiastiska odlare för att se deras trädgårdar, många har under sådana resor tagit tillfället i akt och utökat sin flora med rariteter att planera i den egna trädgården.

 

Vårt framtidsmål är att Säfflebygdens Trädgårdssällskap skall fortsätta att utvecklas enligt tidsenliga normer och ta till vara medlemmarnas intresse.

 

Maj Axelsson

Årsberättelse 2016

Säfflebygdens Trädgårdssällskap

Styrelsen:

 

Ordförande: Owe Grundt

Kassör:           Kerstin Vestmalm

Sekreterare:    Lisbeth Ohlsson

Ledamöter:     Maj Axelsson, vice ordf.

                      Ann-Britt Andersson

Gun Andersson

Birgitta Pettersson

 

Suppleanter:   Barbro Lennartson

                      Helena Hansson

Ann-Kristin Gillberg

Anette Persson

                      Monica Schyman

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under 2016.

 

Medlemsförmåner

Föreningens medlemmar har haft tillgång till rabatter hos Pomonadalens Handelsträdgård, Colorama, JLB Bygghandel, Tilderuds Såg & Byggmaterial, QC Trädgårdsexperten Jaco Maskinservice, Optimera, Blomsterhagen i Åmål, N.B. Sten & Trädgård i Åmål, Gummicentralen, Allékiosken, Badrumsbutiken, Datatema i Åmål, Esters Café i Långserud, Ima Reklam, Simons Mc & Bil och Kransmakaren.

 

Aktiviteter 2016

Säfflebygdens Trädgårdssällskap har på sedvanligt sätt arrangerat ett flertal olika aktiviteter under verksamhetsåret 2016.

 

Januari: Peter Hilton från Nisses Växter i Uddevalla föreläste om ”Olika trädgårdsmiljöer och dess växter”. Det var en inspirerande föreläsning och en fin start på det nya trädgårdsåret.

 

Februari: Mia Cederlöf, trädgårdsexpert från Ödskölt i Dalsland, föreläste om ”Året i trädgården”.

 

Mars: Årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar och efteråt visade Rita & Peter van Es vackra bilder från Alvaret på Öland.

Lite senare i mars föreläste Mikael S Andersson, Tjörns Trädgårdar, om orkidéer och visade bilder på många växter. Han berättade även hur man bygger om en ovårdad trädgård till en vacker trädgård med gångar och växter i sluttningar.

 

Maj: Några av våra medlemmar deltog i Växtförsäljningen vid Esters Café i Långserud och redan några dagar senare var det dags för nya aktiviteter. Då var det gjutning av krukor mm hos Gunnel Olsson i Norra Averstad.

Den årliga bussresan gick till Bengt Karlsson, Klöva Naturträdgård i Strömstad. Efter detta besök och lunch på Torreby Slott i Munkedal åkte vi vidare till Tommy Ahnby, Gullmarsfjordens Plantskola. Bussen fylldes med buskar, träd och plantor av alla de slag innan färden åter styrdes mot Säffle, som vanligt med stopp för fika och lotteridragning.

 

Juni: Vi besökte Bo Nyborg, Bockerud, och några dagar senare var det dags för trädgårdsvandring, den här gången i Helena Hanssons lummiga trädgård.

 

Juli: I början av juli tog Lars & Annika Lomarker emot oss i sin trädgård i Borgvik och några veckor senare var det dags för Kjell Nordahl att välkomna oss till sin stora trädgård i Dåsserud.

 

Augusti: Dags för bussresa till Lena & Leif Persson i Molkom. Vi fick vandra runt i en fantastisk trädgård, men dessvärre bråkade vädrets makter med oss under större delen av besöket. Vi fortsatte till Stolpens Trädgård i Ölme och bussen fylldes återigen med allehanda växtlighet.

Under augusti besökte vi även Eva-Lena Hälls trädgård i Åmål.

 

Oktober: Pia Myrberg, Tullinge, föreläste om ”Att odla i besvärligt läge”. Föreläsningen avslutades med att vi åt den traditionella höstsoppan tillsammans.

Under det sista evenemanget för året gästades vi av Ingemar Andersson, Åmål, som visade bilder från fjärilarnas fantastiska och spännande värld.

 

Vi har under året även medverkat med bildspel och medlemsvärvning vid JLBs Byggmässa

23 april, Aktiva Säffle/Trafikens Dag 14 maj och Mat- & Trädgårdsmässan i Nysäter 21 maj.

 

 

 

Medlemsantal

Säfflebygdens Trädgårdssällskap har 2016-12-31 279 registrerade medlemmar.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar i Programkommitté, Serveringskommitté, Lotteriansvariga och alla medlemmar som ställer upp och hjälper till vid olika evenemang och alla som skänker vinster till föreningens lotteri eller på annat sätt stöttar föreningen.

 

Säffle, 2017-03-09