Om oss

Vill Du bli medlem i vår trädgårdsförening?

 

Vi försöker att leva upp till devisen i stadgarna om att ”främja trädgårdsodlingen i kommunen” genom att...

 

  • Anordna möten och sammankomster med föreläsningar om trädgård.
  • Ge råd till trädgårdsodlare, samt anordna kurser.
  • Kurser i beskärning av fruktträd och trädvård.
  • Studiebesök hos någon odlare med en intressant trädgård.
  • Studieresa med buss, om möjligt en gång om året, en endagstur som kan ge impulser till förnyelse av den egna trädgården.
  • Trädgårdssällskapet ser också som sin uppgift att öka intresset för trädgårdsodling bland barn och ungdom.

 

Säfflebygdens Trädgårdssällskap är medlem i Husföreningen Silvénska Villan.

 

Medlemsavgiften är SEK 175 per år och gäller per medlemsfamilj.

Vårt plusgirokontonr är 646892-0.

 

Välkommen med Din anmälan genom att kontakta:

 

Ordförande Owe Grundt, tel. 070-671 4825 eller grundt@live.se

Sekreterare Lisbeth Ohlsson mobil 076-119 8707 eller lisbeth.ohlsson@telia.com