Styrelse

Styrelse och funktionärer

Ordförande:

Owe Grundt

 

Kassör:

Kerstin Vestmalm

 

Sekreterare:

Lisbeth Ohlsson

 

Ledamöter:

Else-Marie Axelsson, vice ordf

Ann-Britt Andersson

Gun Andersson

Birgitta Pettersson

 

Ersättare:

Barbro Lennartson

Helena Hansson

Anette Persson

Monica Schyman

 

Programkommitté:

Kerstin Carlsson

Ingalill Rosell

Christine Andersson

Else-Marie Axelsson

Rita van Es

Kerstin Särnsten

 

Serveringskommitté:

Ulla Grundt

Ewa Abelin

Ingrid Fröding

Reidun Larsson

Gullan Lander

 

Ansvarig för medlems-

register och medlemskort:

Lisbeth Ohlsson

 

Teknikansvarig:

Kjell Carlsson

 

Webbansvarig:

Lisbeth Ohlsson

 

Lotteriansvariga:

Gun Andersson

Ann-Britt Andersson

 

Representanter för

Husföreningen Silvénska:

Owe Grundt

Else-Marie Axelsson

 

Revisorer:

Per-Olof Henningsson

Marianne Olsson

 

Ersättare revisorer:

Jürgen Ewald

 

Valberedning:

Kjell Nordahl

Stig Einevik

 

Materialförvaltare:

Kerstin Vestmalm

Jürgen Ewald