Styrelse

Styrelse och funktionärer

Ordförande:

Owe Grundt


Kassör:

Kerstin Vestmalm


Sekreterare:

Lisbeth Ohlsson


Ledamöter:

Else-Marie Axelsson, vice ordf

Ann-Britt Andersson

Gun Andersson

Birgitta Pettersson


Ersättare:

Barbro Lennartson

Helena Hansson

Anette Persson

Monica Schyman


Programkommitté:

Kerstin Carlsson

Ingalill Rosell

Christine Andersson

Else-Marie Axelsson

Rita van Es

Kerstin Särnsten


Serveringskommitté:

Ulla Grundt

Ewa Abelin

Ingrid Fröding

Reidun Larsson

Gullan Lander


Ansvarig för medlems-

register och medlemskort:

Lisbeth Ohlsson


Teknikansvarig:

Kjell Carlsson


Webbansvarig:

Lisbeth Ohlsson


Lotteriansvariga:

Gun Andersson

Ann-Britt Andersson


Representanter för

Husföreningen Silvénska:

Owe Grundt

Else-Marie Axelsson


Revisorer:

Per-Olof Henningsson

Marianne Olsson


Ersättare revisorer:

Jürgen Ewald


Valberedning:

Kjell Nordahl

Stig Einevik


Materialförvaltare:

Kerstin Vestmalm

Jürgen Ewald