Historik

Lite Historik - från tiden det begav sig

År 2011 uppnådde Säfflebygdens Trädgårdssällskap den gyllene medelåldern - nämligen 40 år. Enligt det gamla talesättet har det runnit mycket vatten under broarna sen den 14 oktober 1971 då Säfflebygdens Trädgårdssällskap höll sitt första styrelsemöte.

Till första ordförande i sällskapet föll valet på Erling Einevik, och till kassör Axel Tengelsbo, till sekreterare valdes Per-Olof Henningsson.

 

Alf Björstedt, Arne Ottersten, John Jakobsson och Anna Karlsson valdes till styrelseledamöter.

 

Under de gångna 40 åren har sällskapet utvecklats fortgående och verkat lokalt för att stärka och ge tips och råd vid odling och planering av medlemmarnas trädgårdar, detta med god hjälp av duktiga föreläsare och intressanta resor till många olika trädgårdsentusiastiska odlare för att se deras trädgårdar, många har under sådana resor tagit tillfället i akt och utökat sin flora med rariteter att planera i den egna trädgården.

 

Vårt framtidsmål är att Säfflebygdens Trädgårdssällskap skall fortsätta att utvecklas enligt tidsenliga normer och ta till vara medlemmarnas intresse.