Styrelse

Styrelse och funktionärer

Ordförande:

Else-Marie Axelsson


Kassör:

Kerstin Vestmalm


Ledamöter:

Barbro Lennartsson, vice ordf

Eva Lindblad, sekreterare

Gun Andersson

Birgitta Pettersson

Anette Persson


Ersättare:

Kurt Bengtsson

Anna Käll


Programkommitté:

Kerstin Carlsson,sammankallande

Ingalill Rosell

Gunilla Martinsson

Gunilla Rydstern

Kerstin Särnsten

Anette Thorell


Serveringskommitté:

Grupp 1

Marika Larsson,sammankallande

Ewa Abelin

Laila Turner

Grupp 2

Stig Einevik,sammankallande

Yakup Serinkaya

Kjell NordahlAnsvarig för medlems-

register och medlemskort:

Else-Marie Axelsson


Teknikansvarig:

Kjell Carlsson


Webbansvarig:

Siv Norling 


Lotteriansvariga:

Gun Andersson

Anette Persson


Representanter för

Husföreningen Silvénska:

Else-Marie Axelsson

Barbro Lennartsson. Ers.


Revisorer:

Ingegerd Clevemarker

Marianne Olsson


Ersättare revisorer:

Jürgen Ewald


Valberedning:

Kjell Nordahl

Reidun Larsson